Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

https://www2.siikajoki.fi:443/d5web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/85

Ympäristövaikutusten arviointi-kuulutus

OX2 Finland Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle  (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten  arviointiohjelman, joka koskee Hallan merituulivoimapuistohanketta Perämerellä. Hankkeeseen sovelletaan valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevan YVA-lain 5 lukua (YVAA 5 §).

Hankekuvaus

 OX2 suunnittelee merituulivoimahanketta Oulun edustan merialueelle Suomen talousvyöhykkeelle. Merituulivoimahanke sijaitsee noin 25 kilometriä länteen Hailuodosta. Alueen alustava pinta-ala on noin 575 km2 . Hankkeen kokoluokka tulee olemaan noin 160 voimalaa. Tuulivoimaloiden korkeus on enintään 270 – 370 metriä. Voimaloiden välinen etäisyys noin 1,5–2 km. Arvioitu vuosituotanto on noin 12 TWh.

Asiakirjojen nähtävilläolo ja mielipiteiden esittäminen
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 24.8. – 24.10.2022 osoitteessa www.ymparisto.fi/hallamerituulivoimaYVA sekä seuraavien kuntien ja kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa: Hailuoto, Oulu, Raahe, Siikajoki, Liminka, Tyrnävä ja Kempele.

Lähettäjä: ELY-keskus
Julkaistu: 19.08.2022 10.16