Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.09.2017 klo 13:00 - 16:25 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  
 
  60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  61 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  62Olli-Pekka Telkin valtuustoaloite yksityisen tonttitarjonnan tehostamiseksi
  63Aloite Paavolan taajaman kehittämisestä
  64 Tiedoksi lautakunnalle
  65Suutari -nimisen tilan myyntitarjous
  66 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille
  67 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen määrääminen/delegoiminen lupa-asioissa
  68 Siikajoen kunnan omistamien kiinteistöjen jätekuljetustarjousten käsittely
  69Viranhaltijapäätökset
  70 Ympäristövalvonnan viranomaispäätökset, lausunnot ja muut tiedoksiannettavat asiat
  71 Asia ei ole julkinen (Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesihuoltolain (119/2011) mukainen tarkastus)
  72 Kiinteistöjen investoinnit 2017 tilanne
  73 Siikajoen Kvantti Oy:n asuntoasia
  74Ympäristötaideprojektin esittely
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Yrjänä Juhani pj
  Ekman Erik vpj
  Aguilera Velásquez Jacqueline jäsen
  Heilala-Tervo Anne jäsen
  Ketola Tuomas jäsen
  Klaavo Helena jäsen
  Laukkanen Simo jäsen
  Lehto Kauko kh:n pj
  Kinnunen Mikko kh:n edustaja
  Kauppila Juho kiinteistöpäällikkö
  Aitto-oja Pekka tekn.joht/esitt./pöytäk.pitäjä
  Leppänen Eero  ympäristösihteeri
  Lampi Raimo  P:lan Vesi Oy, tj
  Laurila Kalevi  tilan omistajan edustaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Kunnanvirastolla 28.9.2017 klo 9:00 - 15:30 


©