Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

http://www2.siikajoki.fi:80/d5web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/9

YVA-kuulutus koskien Prokon Wind Energy Finland Oy:n Taikkonevan tuulivoimahanketta

Prokon Wind Energy Finland Oy, Taikkonevan tuulivoimahanke, Siikalatva

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan kuntaan Taikkonevanalueelle. Hankealue sijoittuu Pulkkilan taajaman luoteispuolelle rajautuen länsipuoleltaan Fingridinvoimajohtoon ja suunnitteilla olevaan Leuvannevan tuulivoimapuistoon, jonka YVA-menettely ja kaavoitus ovat niin ikään vireillä. Hankealueen laajuus on noin 5180 hehtaaria.

Arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 22.2.2023–24.3.2023 Siikalatvan, Siikajoen ja Limingan kuntien sekä Haapaveden ja Raahen kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/taikkonevantuulivoimaYVA

Arviointiohjelmaa esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa 1.3.2023 klo 18.00 alkaen Siikalatvan kunnan valtuustosalissa (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila). Tilaisuuteen on etäosallistumismahdolisuus (Teams). Osallistumislinkki julkaistaan yllä mainitulla verkkosivulla ennen tilaisuutta. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Paikan päällä on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä arviointiohjelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 24.3.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu. Viite POPELY/482/2022.Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmasta jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville osoitteeseen www.ymparisto.fi/taikkonevantuulivoimaYVA

Lähettäjä: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
Julkaistu: 23.02.2023 08.25


Liitteet
  Taikkoneva Kuulutus