Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

http://www2.siikajoki.fi:80/d5web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/2

YVA-kuulutus koskien Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohanketta

SSAB Europe Oy on toimittanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka koskee Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohanketta.

Sähkönsiirtotarve liittyy Raahen terästehtaalla käynnissä olevaan Hybrit-hankkeeseen. Hankkeen toteutustavasta riippuen tarve on tulevaisuudessa kahdelle 400 kV:n voimajohdolle. Fingridiltä saadun ohjeistuksen mukaan kaksi 400 kV voimajohtoa tulee sijoittaa rinnakkain samalle reitille sähköaseman ja terästehtaan välille. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yksi 400 kV voimajohto. Toisen voimajohdon tarve riippuu vetypelkistetyn rautasienen tuotantopaikkakunnan valinnasta, joka ratkeaa vuoteen 2028 mennessä. YVA-menettelyssä vaikutuksia on arvioitu kahden rinnakkain toteutettavan 400 kV voimajohdon osalta.

Raahen terästehtaan päässä voimajohto liitetään muuntoasemaan, jossa 400 kV sähköenergia muunnetaan terästehtaalla tarvittavalle jännitetasolle. Muuntoasemaa on suunniteltu tehdasalueen eteläpuolelle Kuljunniemeen.

Kuulutus on nähtävillä 13.1. – 13.3.2023 Raahen kaupungin, Siikajoen kunnan ja Pyhäjoen kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa. YVA-aineisto on nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva

Paperimuodossa asiakirjoihin voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu). Tämän lisäksi paperimuotoiset asiakirjat ovat nähtävillä Raahen kaupungintalolla, Siikajoen kunnanvirastossa, Pyhäjoen kunnantalolla sekä Raahen, Ruukin ja Pyhäjoen pääkirjastoissa.

Arviointiselostusta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 13.3.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle osoitteella PL, 90101 Oulu (käyntiosoite Veteraanikatu 1, Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi.

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa Raahen tapahtumatalon Fregattisalissa (Kirkkokatu 28, 92100 Raahe) tiistaina 31.1.2023 klo 18.00–20.00 sekä etätilaisuutena internetin välityksellä.

Lähettäjä: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Julkaistu: 13.01.2023 12.55