Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

http://www2.siikajoki.fi:80/d5web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/135

Hallinto-oikeus lähettää ohessa tiedoksi päätöksensä 29.12.2022 nro 22/0052/1 (Hailuoto)

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä 29.12.2022 

Päätösnumero 22/0052/1

Diaarinumero 00389/20/5201

Päätös, johon on haettu muutosta: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 11.2.2020, nro 6/2020

Aluehallintovirasto on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle luvan pengertien ja kahden sillan rakentamiseen Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun väliselle merialueelle Oulun kaupungissa ja Hailuodon kunnassa hakemuksen mukaisesti hakemukseen liitetyn piirustuksen Yleiskartta MK 1:10000 osoittamaan paikkaan. Lupa on voimassa toistaiseksi. Rakentamisen edellytyksenä on, että luvan saajalla on oikeudet hanketta varten tarvittaviin alueisiin.

Lupa on myönnetty seuraaville toimenpiteille: - vesialueelle rakennettavalle pengertielle - S1 Huikun sillan rakentamiselle, - S2 Riutun sillan rakentamiselle, - pysäköintialueen yhteyteen tulevan keinosaaren rakentamiselle, - ruoppauksille ja ruoppausmassojen sijoittamiselle, - työnaikaisille järjestelyille: - Riutun sillan työpenkereen rakentamiselle ja proomulaiturin rakentamiselle, - Huikun sillan työpenkereen ja työsillan rakentamiselle, - Huikun tilapäiselle louheen proomukuljetusten purkualueelle ja pengertielle johtavalle ajoyhteydelle ja - edellä mainittujen työnaikaisten rakenteiden purkamiselle ja alueiden entisöimiselle, - olemassa olevien Riutunkarin ja Huikun lauttarantojen laiturirakenteiden ja ohjureiden purkamiselle ja - Hailuodon Vesihuolto Oy:n jäteveden siirtoviemärin linjauksen muutostöille Hailuodon Huikun ja Oulun Riutunkarin päässä.


Johtopäätös: Liitteessä tarkemmin mainituilla perusteilla ja kun otetaan huomioon aluehallintoviraston ratkaisu perusteluineen, asiassa esitetyt vaatimukset perusteluineen, sovellettavat säännökset sekä asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintoviraston päätöstä ei ole syytä valituksen johdosta kumota tai enemmälti muuttaa.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 6.2.2023.

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).

   

Lähettäjä: Vaasan hallinto-oikeus
Julkaistu: 29.12.2022 08.12