Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

http://www2.siikajoki.fi:80/d5web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/65

Kuulutus Leuvannevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta

Kunnanhallituksen päätöksellä 6.6.2022 (§ 242) tiedotetaan Leuvannevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta (MRL63§).

Tuulivoimapuiston hankealue on noin 120 km² ja se sijaitsee noin kolme kilometriä Rantsilan taajamasta lounaaseen ja noin 12 kilometriä Pulkkilan taajaman luoteispuolella. Alueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 89 tuulivoimalaa. Hankealue kuuluu suurimmalta osin Siikalatvan kuntaan, hanke alueen eteläosassa on n. 600 hehtaarin kokoinen Siikajoen kunnan enklaavi. Kaavat laaditaan erillisinä molemmille kunnille.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena suoraan tuulivoimalan rakennuslupaan oikeuttavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan laatimisesta on tehty kaavoitussopimus Siikajoen kunnan ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n välillä.
 
Osayleiskaavan Siikajoen kuntaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 20.6.–20.8.2022 välisen ajan Siikajoen kunnanvirastolla (Virastotie 5A, 92400 Ruukki), Ruukin pääkirjastolla (Opintie 3, 92400 Ruukki) ja Siikajoen kunnan kotisivuilla https://siikajoki.fi/vireilla-olevat-kaavahankkeet. Kunnanvirasto on kiinni 4.7. - 29.7.2022 välisen ajan.
 
Kaavoituksesta pidetään erillinen etäyleisötilaisuus torstaina 4.8.2022 klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua oheisen linkin kautta: bit.ly/leuvannevankaava.
 
Mahdolliset kirjalliset ja suulliset palautteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa Siikajoen kunnanhallitukselle (sähköposti: kunnanvirasto@siikajoki.fi / postiosoite: Virastotie 5A, 92400 Ruukki).
 
 
Siikajoella 13.6.2022       Siikajoen kunnanhallitus

Varsinainen kuulutus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä.

 

Nähtävillä 20.6. - 22.8.2022

Julkaistu: 15.06.2022 13.10