Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

http://www2.siikajoki.fi:80/d5web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/59

Julkinen kuulutus; Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Vaasan hallinto-oikeus

Diaarinumero 01696/17/5115

JULKINEN KUULUTUS

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
18.6.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 25.6.2020.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.6.2020 nro 20/0044/1, valitus ympäristölupa-asiassa
Hourunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen sekä
aiemman päätöksen (164/2015/1) lupamääräyksen mukainen selvitys, Siikalatva ja Siikajoki.

Luvan hakija
Turveruukki Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 18.6. – 27.7.2020 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 27.7.2020.

 

 

Julkaistu: 18.06.2020 09.43