Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

http://www2.siikajoki.fi:80/d5web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/46

Julkinen kuulutus, Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Vaasan hallinto-oikeus  Diaarinumero 00226/17/5115

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
 3.6.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 10.6.2020.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 10.6.2020 nro 20/0040/1, valitus ympäristölupa-asiassa
Huhtinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja
tuotantoalueen laajentaminen, Siikajoki

Luvan hakija
 Turveruukki Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 3.6. – 10.7.2020 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

 

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 10.7.2020.

 

Julkaistu: 03.06.2020 14.16