Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

http://www2.siikajoki.fi:80/d5web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/26

Kuulutus: Elenia Oy:n lunastuslupahakemus Olkijärvi - Siikajoenkylä

ELENIA OY:N LUNASTUSLUPAHAKEMUS OLKIJÄRVI - SIIKAJOENKYLÄ

Elenia Oy:n tarkoituksena on rakentaa uusi 110 kV voimajohto Siikajoelle välille Olkijärvi - Siikajoenkylä. Uusi voimajohtoyhteys on osa Elenian verkonkehityshanketta, jolla korvataan mm. Siikajoen sähköasemaa syöttävä nykyinen 45 kV:n johto.

Edellä sanotusta syystä Elenia Oy on 27. tammikuuta 2020 hakenut valtioneuvostolta lupaa, jonka perusteella voimajohtoalueen vaatimat käyttöoikeudet on mahdollista perustaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla.
Johtohanke sijaitsee Siikajoen kunnan alueella ja sen pituus on noin 18,5 kilometriä. Lunastuslupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä 20.4. – 5.6.2020 välisen ajan Siikajoen kunnan nettisivuilla.

Asianosaisille, joiden etua ja oikeutta asia koskee, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteella PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO, 5. päivä kesäkuuta 2020 mennessä. Lausuntokirjeessä on mainittava lunastuslupahakemuksen asianumero VN/2432/2020. 
ELENIA OY

Kuulutus ja lunastuslupahakemus ovat liitteenä.

 

Nähtävillä 20.4. - 5.6.2020

Julkaistu: 17.04.2020 14.10