Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

http://www2.siikajoki.fi:80/d5web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/105

Kuulutus YSL 115 §:n mukaisesta ilmoituksesta eläinsuojasta Siikajoen Merikylän kylällä tilalla Rehula 748-402-2-57 / MTY Nikola, Tapani, Armi ja Tuomo

Kuulutus 
5.11.2019

Siikajoen ympäristönsuojeluviranomainen

 

Kuulutus YSL 115 §:n mukaisesta ilmoituksesta eläinsuojasta Siikajoen Merikylän kylällä tilalla Rehula 748-402-2-57 / MTY Nikola, Tapani, Armi ja Tuomo
 
Siikajoen kuntaan on tullut vireille MTY Nikola, Tapani, Armi ja Tuomon ympäristönsuojelulain 115 §:n mukainen ilmoitus eläinsuojasta Siikajoen Merikylän kylällä tilalla Rehula 748-402-2-57, osoitteessa Merikyläntie 261, 92320 Siikajoki.


Ilmoitus koskee olemassa olevan toiminnan laajentamista ja toiminta siirtyy ympäristöluvanvaraisuudesta ilmoitusmenettelyyn. Laajentaminen koskee lypsylehmien lukumäärän nostamista nykyisestä 85 lypsylehmästä 146 lypsylehmään. Nuorkarjan määrä lisääntyy 32 eläimestä 70 eläimeen. Kokonaiseläinyksikkömäärä on laajennuksen jälkeen 1785,9. Lanta käsitellään lietelantana olemassa olevilla lietesäiliöillä. Tilakeskuksen yhteydessä on kolme säiliötä (yhteensä 2006 m3) ja lisäksi on kaksi etäsäiliötä (yhteensä 2374 m3). Lähin naapuri sijaitsee 117 m etäisyydellä laajennusosasta. Eläinsuojailmoitukseen on liitetty selvitys vähimmäisetäisyydestä poikkeamiselle.


Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa on mk4-merkintä (Siikajokilaakso). Siikajoen osayleiskaavassa tila sijoittuu MM- ja AM-merkinnöille. MM tarkoittaa metsätalousvaltaista aluetta ja AM maatilan talouskeskusten aluetta. Eläinsuoja ei sijoitu pohjavesialueelle eikä lähellä ole muinaismuistoja. Lähin luonnonsuojelualue on Merikylänlahden-Ulkonokan alue noin 500 m päässä länteen.


Eläinsuojailmoitus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä Siikajoen kunnassa os. Virastotie 5 A, 92400 Ruukki 5.11.-4.12.2019 välisen ajan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varaa asianosaisille tilaisuuden tutustua ilmoitukseen ja esittää ilmoituksen johdosta muistutuksia. Myös muilla on mahdollisuus ilmaista hankkeen johdosta mielipiteitä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti nähtävillä oloajan päättymiseen 4.12.2019 mennessä: Raahen kaupunki, Ympäristövalvonta, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköisesti osoitteella riikka.nevalainen@raahe.fi.
 
Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Riikka Nevalainen p. 044 439 3503 ja sähköposti riikka.nevalainen@raahe.fi.
 
Raahessa 5.11.2019
 
                  
Riikka Nevalainen
ympäristösihteeri

 

Nähtävillä 5.11. - 4.12.2019

Julkaistu: 04.11.2019 15.44